DOA LEPAS KENAL KEPALA SMP NEGERI 3 BAYAT TAHUN 2022


Admin 31 Oktober 2022
Share:

DOA LEPAS KENAL KEPALA SMP NEGERI 3 BAYAT

TAHUN 2022

 

Assalamu’alaikum wr wb.

Selamat Siang. Salam Sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdo’a serta menundukkan hati kita, dan izinkan saya memandunya secara Islam

bismillahirrohmanirrohiim

allahumma sholi wa sallim ‘ala sayidina Muhammad.  Alhamdulillahirobbil’alamin hamdan yuwafihi ni’amahu wayukafihi majidah, Ya robbana lakal hamdu kamaa yambagii lii dzalaali wa ‘adhimi shultonik. Allahummaghfir lana dzunubana wa kaffir’anna sayyiatina wa tawaffana ma’al abror

Ya Allah, Saat ini kami berkumpul, dalam rangka lepas kenal kepala sekolah SMP N 3 Bayat, dari kepala sekolah lama bapak sugeng sihono, S.Pd, M.Pd dengan kepala sekolah baru ibu Ririn Setyaningsih, S.Pd, M.Pd. Kami mohon, kiranya acara ini berada dalam ridhoMu.

 

Ya Allah, Dengan tiada terasa, masa bakti bapak sugeng sihono di sekolah ini harus dipindah tugaskan disekolah lain, Kami sangat mencintai beliau, Kami sangat bangga dengan beliau, Kami sangat banyak mendapat bimbingan dan arahan dari beliau maka berkahilah beliau. Demikian juga pada kesempatan ini pula kami keluarga besar SMP N 3 Bayat akan mendapatkan pemimpin baru yaitu ibu ririn setyaningsih, S.Pd, M.Pd. semoga dengan kepemimpinanya akan dapat membawa kemajuan sekolah ini ke depan.

 

Oleh karena itu, Ya Allah, Jadikanlah acara lepas kenal ini, kebermaknaan yang mendalam, mengikatkan kebersamaan kami, menjadikan semangat juang kami untuk memamjukan sekolah kami tercinta.

ya Allah, janganlah cerai beraikan hati kami, Kami mohon, ya Allah, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami , langgengkanlah kehangatan dan keakraban di antara kami, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua hubungan yang penuh dengan kedamaian tanpa batas tempat dan waktu.

Yaa Allah, Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta kepada-Mu, bertemu dalam taat kepada-Mu, bersatu dalam aturan-Mu, berpadu dalam ajaran-Mu. Yaa Allah, kokohkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukillah jalan-jalannya. Penuhilah hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepada-Mu dan keindahan bertawakal kepada-Mu.

Hidupkanlah hati kami dengan ma’rifat kepada-Mu. Matikanlah kami dalam keadaan berada di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Sebaik-baik Pelindung dan Sebaik-baik Penolong. Yaa Allah, kabulkanlah.

Robbanaa dzolamnaa anfusanaa, wainlam taghfirlanaa watarhamnaa lanakunannaa minal khoosiriin.

Robbanaa aatina fiddunyaa hasanah wafil aakhirooti hasanah, wa qinaa adzaabannaar.

Subhaana robbika robbil izzati ammaa yasifuun, wassalamu `alal mursaliin, walhamdulillahi robbil `alamiin.

 

Wassalamu`alaikum wr wb.